image
» Sản phẩm » Phân Phối Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời LONGI SOLAR 380W

Phân Phối Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời LONGI SOLAR 380W

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời LONGI SOLAR MONO 380W, là sản phẩm có uy tín trên thế giới về chất lượng pin năng lượng mặt trời MONO. LONGI có chi phí đầu tư cho nghiên cứu cho việc sản xuất tấm pin cao nhất thế giới. Sản lượng tấm pin LONGI được sử dụng trên thế giới ngày càng nhiều năm 2018 đứng thứ 4 trong TOP 10 những sản phẩm được bán nhiều nhất.

Hiện tại 2019 LONGI đã cho ra mắt tấm pin với công suất 450W 1 thành công lớn về nâng cao hiệu suất trên tấm pin.

Bình luận